4 Oogst 1914

Het was op dinsdag '4 Oogst 1914', zoals augustus toen heette, dat de oorlog België begon op te vreten. Een slecht moment, want de boeren waren volop aan het oogsten. De eerste velden waren al gemaaid, maar menige graanhalm zou door oprukkende en wegtrekkende troepen vertrappeld worden. Ik moest eraan denken terwijl ik door Franse departementen reed, in het spoor van mijn overgrootvader. Soldaat 2e klasse, Edmond Van Belle had er de laatste twee oorlogsjaren doorgebracht in hospitalen, hersteloorden, opleidingskampen en kazernes. Telkens geveld door ziekte. Van Indre langs de Manche tot in Seine-Maritime.
Tussen de oude hospitalen en vervallen depots stonden nu muren hooi in verschillende formaten. Het leken soms stapels goud. Goud om die oorlog te bekostigen. Ook uitvergrote fragmenten uit de loopgraven. Stapels zandzakjes. Eén per één met de hand gevuld en op elkaar gestapeld. Vaderlanders. Opeengestapelde lijkkisten die na de oorlog werden opgegraven om daarna in de moederschoot van de heimat opnieuw te slapen worden gelegd.
Elke hooibaal langs de route werd een mens.
Elke muur een monument.
foto's en tekst: Servaas Van Belle

Back to Top