IMAGES AND TEXT by Servaas Van Belle
BOEKET
De eerste dagen van november worden meestal niet aan uitbundigheid gelinkt maar wie ’s nachts een begraafplaats doorkruist, ziet er met wat verbeelding een kleurrijk lichtspektakel. De Chinezen vonden niet alleen het vuurwerk uit, ze waren ook pioniers in het kweken van chrysanten.
Zou het toeval zijn dat die twee wel wat op elkaar lijken?
Vuurwerk staken de Chinezen vooral af bij religieuze gebeurtenissen, in de hoop boze geesten te verdrijven. Hun chrysanten beschouwden ze als een heilige bloem. Symbool voor geluk, gezondheid en een lang leven. Eeuwenlang waren ze geel. Wij associëren ze met de dood en introduceerden andere kleuren. Maar eigenlijk vinden we een chrysant verdomd praktisch: heel lang houdbaar is, weinig onderhoud aan. 
Een vuurwerkshow sluit doorgaans af met een boeket, om een blijvende indruk na te laten voor de duisternis intreedt. Geesten verjagen doen we niet meer.  Noem het een afscheid met een knal.
BOUQUET

The first days of November are not usually associated with exuberance but these days, with a little imagination, anyone who traverses a cemetery at night discovers a spectacle of light. Not only did the Chinese invent fireworks, they were also pioneers in growing chrysanthemums. 
Could it be a coincidence that the two are somewhat similar?
The Chinese used to set off fireworks mainly at religious events, hoping to drive away evil spirits. They regarded their chrysanthemums as a sacred flower. Symbolising happiness, health and long life. For centuries, they were yellow. We associate them with death and introduced other colours. But actually we find a chrysanthemum damn practical: very long lasting, low maintenance. 
A fireworks show usually ends with a bouquet, to leave a lasting impression before darkness sets in. We don't chase away ghosts anymore.
Call it a farewell with a bang.
Back to Top