IMAGES AND TEXT by Servaas Van Belle
DE BEETWORTEL

Als piramides sieren ze het landschap. Een lang leven zijn deze bietenhopen weliswaar niet beschoren. De bietencampagne is over halfweg en dus draaien de suikerfabrieken non-stop. Kronkelende slijkwegen getuigen van een voortdurend af en aan rijden. Alleen al in België wordt gemiddeld 45.000 ton suikerbieten per dag verwerkt. Speed is the key. Van zodra de biet wordt gekopt start de klok. De daling van het suikergehalte wordt ingezet. Hoe langer ze blijven liggen, hoe minder suiker, hoe lager de opbrengst. Met de vorst op komst zullen de piramides beschermend worden ingepakt. Alsof Christo onze boeren een handje toesteekt. Maar hier gaat het vooral over de kunst van juiste timing. Fluctuerende prijzen. Volatiele markt. Een hoop stress. Hopelijk smaakt de winst zoet.
​​​​​​​
SUGAR BEET

Like pyramids, they adorn the landscape. Admittedly, these beet heaps are not long-lived. The sugar beet campaign is over halfway through and so the sugar mills are running non-stop. Winding grinding roads bear witness to constant driving back and forth. Belgium alone processes an average of 45,000 tonnes of sugar beet a day. Speed is the key. From the moment the beet is tipped, the clock starts. The drop in sugar content starts. The longer they remain, the less sugar, the lower the yield. With frost looming, the pyramids will be wrapped protectively. As if Christo is lending a hand to our farmers. But here it is mostly about the art of right timing. Fluctuating prices. Volatile market.
A lot of stress.
Hopefully the profits taste sweet.

Back to Top