IMAGES AND TEXT by Servaas Van Belle
DE LAATSTE LANDING

In tegenstelling tot de rest van België werd Knokke-Heist pas op 1 en 2 november 1944 als laatste Belgische gemeente bevrijd.
Het waren de Canadezen die op Allerheiligen de vrijwel ongehavende badstad innamen. Enkele uren later waren ook Heist en Zeebrugge aan de beurt.
Het was de laatste actie op Belgische bodem tijdens ‘Operation Switchback’, het vrijmaken van de Scheldemonding om zo toegang te krijgen tot de haven van Antwerpen. Cruciaal om de oprukkende geallieerden sneller te kunnen bevoorraden.
Vijfenveertig jaar geleden werd de Canadese Bevrijdingsmars in het leven geroepen. Een 33 kilometer lange wandeltocht, begin november, van Hoofdplaat in Nederland, waar de Canadese troepen aan land gingen, tot in Knokke. De tocht volgt het spoor van de negende Canadese Infanteriebrigade, die Knokke-Heist hielp bevrijden. Een eerbetoon langs dijken en polders. Te midden van die polders n
og enkele bunkers. In principe de laatste bunkers op Vlaamse bodem die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers werden gebruikt.

THE LAST LANDING
Unlike the rest of Belgium, Knokke-Heist did not become the last Belgian municipality to be liberated until 1 and 2 November 1944. It was the Canadians who captured the virtually unharmed seaside town on All Saints' Day. A few hours later it was also the turn of Heist and Zeebrugge. It was the last action on Belgian soil during 'Operation Switchback', the clearing of the Scheldt estuary to gain access to the port of Antwerp. This was crucial to speeding up supplies to the advancing Allies.
Forty-five years ago, the Canadian Liberation March was created. A 33-kilometre walk, in early November, from Hoofdplaat in the Netherlands, where the Canadian troops landed, to Knokke. The march follows the trail of the Ninth Canadian Infantry Brigade, which helped liberate Knokke-Heist. A tribute along dykes and polders. In the midst of those polders still a few bunkers. Basically the last bunkers on Flemish soil used by the Germans during the Second World War.
​​​​​​​
Back to Top