IMAGES AND TEXT by Servaas Van Belle
DE LANDING

Met de start van de lente komt het leven weer op gang. De natuur groeit, de mens kuist, al denkend aan de zomer. Wie zomer zegt denkt aan de zee, aan drommen toeristen op het strand. Maar wat weinigen zien, is dat daar ook nu al een invasie aan de gang is. Cabines nemen in ware blitzkriegstijl het strand in. Het zijn uit de kluiten gewassen kleerkasten op fijne pootjes. Samengehokt. Als een troep soldaten. Ze lijken uit zee op te duiken en in blok het strand te bestormen. De open vlakte bereikt spreiden ze zich uit en vallen de kleinere varianten aan.
Ze worden samen gedreven, in rechte lijnen geduwd en verankerd.
Eens de missie achter de rug staat de troep netjes in formatie. Loodrecht. Klaar voor inspectie. Anderen bakenen de zone af als dekking voor de volgende golf. Het duurt maar een paar dagen vooraleer golf na golf het strand wordt ingenomen, het veroverde land opgedeeld en de rangen worden gesloten. Vanaf nu heerst geometrie.
Een paar maanden zullen ze daar staan en ons het zicht naar de zee ontnemen. 
Tot dat het te koud wordt en ze één per één terug de zee in glijden.


THE LANDING

With the start of spring, life gets back on track. Nature grows, man start to clean, already thinking of summer. Whoever says summer thinks of the sea, of droves of tourists on the beach. But what few see is that an invasion is already underway there too. Cabins are taking over the beach in true blitzkrieg style. They are out-sized wardrobes on fine legs. Huddled together. Like a troop of soldiers. They seem to emerge from the sea and storm the beach in block. Reaching the open plain, they spread out and attack the smaller variants.
They are driven together, pushed into straight lines and anchored.
Once the mission is over, the troop stands neatly in formation. Perpendicular.
Ready for inspection. Others demarcate the zone as cover for the next wave.
It takes only a few days for wave after wave to take the beach, divide the conquered land and close ranks. 
From now on, geometry rules.
For a few months they will stand there and deprive us of the view to the sea.
Until it gets too cold and they slide back into the sea one by one.

Back to Top