GEPREZEN ZIJ DE BOUWHEER

De kop is eraf, van Batibouw, de hoogmis van de baksteen in de maag. Twaalf Heizelpaleizen, als twaalf apostelen, elk met een eigen evangelie. Potentiële bezoekers verdrinken in een orgie van slagzinnen, superlatieven, bijvoeglijke naamwoorden, en vooral in veel multimedia om dat alles kracht bij te zetten. Dedicated mailings, te downloaden apps en digitale folders, de marketing ­bespeelt gesofisticeerde registers.
Daartegenover staan de trouwe billboards die ons langs wegen en verkavelingen complexloos ­toeschreeuwen: 'Bouwen of verbouwen, hier!' Geplant in tuinen en weiden, op bermen en afritten, als verkondigers van het bouwgeloof. Sommige houden jaren stand, andere worden bijna verzwolgen door het struikgewas. Uitgekleed, zonder boodschap, worden het elegante structuren. Bestand tegen de tand des tijds, zoals het een goede bouw past.
foto's en tekst: Servaas Van Belle

Back to Top