HORIZON 8300

De horizon is de denkbeeldige lijn tot waar men het aardoppervlak kan zien, de plaats waar aarde en lucht elkaar lijken te raken. De menselijke horizon bevindt zich op zo'n 4,7 kilometer. Hoe hoger je staat, hoe verder je dat punt kan doortrekken. 
In Knokke-Heist wordt de lijn van de stedenbouwkundige ambities ook verder doorgetrokken. Diverse projecten worden er momenteel aan het publiek voorgesteld, wat nog diversere meningen doet opborrelen. Sommige mensen kijken reikhalzend uit naar wat de toekomst brengt, een ander tuurt dan weer vol weemoed in het verleden. Stedenbouwkunde is emotie. Zeker als ambitie en natuur elkaar raken. Waar het ene project de natuur uitbreidt en zelfs beschermt, wordt elders een stuk groen op het altaar van de vooruitgang geofferd. 
Aan de vooravond van de opening van een stuk snelweg zag ik de natuur letterlijk plaats maken. Een troep ganzen droop langzaam af naar de uitrit, met op de achtergrond een restje groen dat nog net boven het beton uitstak. Stil. 
Kort erna raasden de eerste auto's voorbij, en weldra wordt dit stuk asfalt gebruikt om de Zwinuitbreiding te kunnen gaan bewonderen. Men zal het offer vergeten en er de pracht van de natuur bewieroken, om dan hopelijk fileloos terug naar huis te rijden. 
En de ganzen? Die trekken verder. Zij verkiezen de bovenkant van de horizon.
foto's en tekst: Servaas Van Belle
Back to Top