IMAGES AND TEXT by Servaas Van Belle
IN SENEGALESE VELDEN

Senegal, 1 december 1944. Een dorpje op zo'n 15 kilometer van Dakar wordt in de vroege ochtend opgeschrikt door ratelende machinegeweren. Camp de Thiaroye is een transitkamp voor de Senegalese tirailleurs – een generieke benaming voor soldaten uit Frans koloniaal West-Afrika.
Begin november waren aan de Bretoense kust zo'n 1.300 tirailleurs ingescheept. Ze hadden vier jaar krijgsgevangenschap in Duitse kampen overleefd, hun achterstallige soldij zou in Dakar worden vereffend. Maar de betaling bleef uit, de spanning steeg en de aanwezige Franse troepen werden zenuwachtig. Op 1 december slachtten ze minstens zeventig ongewapende tirailleurs af. Mannen van wie de vaders dertig jaar eerder ook in Franse dienst aan het westelijk front ­hadden gevochten.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden 134.000 Senegalese tirailleurs op Europees grondgebied ingezet – meer dan duizend onder hen sneuvelden in Vlaanderen, een meervoud in Frankrijk. Het 'Senegalese bunkertje' in Oudekapelle (Diksmuide) herinnert er ons aan. Gebouwd in 1918 door het Belgische leger, maar duidelijk gebruikt door koloniale troepen, zoals de spitse hoefijzerboog met Arabische tekens aangeeft. Zelfs het beton rond de inscripties van het Belgische leger vormt zich stilaan naar de kaart van Afrika.
​​​​​​​

IN SENEGALESE FIELDS

Senegal, December 1, 1944. A village some 15 kilometres from Dakar is startled in the early morning by rattling machine guns. Camp de Thiaroye is a transit camp for the Senegalese tirailleurs - a generic name for soldiers from French colonial West Africa. By early November, some 1,300 tirailleurs had embarked on the Breton coast. They had survived four years of captivity in German camps. Their arrears of pay were to be settled at Dakar. But payment failed to materialise, tension rose and the French troops present became nervous. On 1 December, they slaughtered at least 70 unarmed tirailleurs. Men whose fathers had also fought in French service on the western front 30 years earlier.
During World War I, 134,000 Senegalese tirailleurs were deployed on European soil - more than a thousand of them died in Flanders, a plurality in France. The 'Senegalese bunker' in Oudekapelle (Diksmuide) reminds us of this. Built in 1918 by the Belgian army, but clearly used by colonial troops, as the pointed horseshoe arch with Arabic inscriptions indicates. Even the concrete around the Belgian army's inscriptions silently moulds itself to the map of Africa.

Back to Top