JAGEN IS WACHTEN

Voor niets gaat de zon op. Kunnen we straks ook even aan denken als we het hert, de haas of het everzwijn aansnijden. Neen, veel hard labeur is er niet in gegaan. Tijd en geduld daarentegen.
Bij ons heet het een kansel, de Fransen hebben het over 'un mirador'. Soms is het niet meer dan een paar bijeengetimmerde planken of een pallet, soms zijn het designparels met Rietveld-allures. Sommige zijn torenhoog, andere lager dan een doorsnee stoel. Meestal worden ze kant-en-klaar aangekocht in een speciaalzaak, maar er zijn ook jagers die naar de doe-het-zelfzaak trekken en dan hun eigen ontwerp fabriceren.
Ze worden zowel gebezigd tijdens de klopjacht, waarbij het wild wordt opgejaagd door drijvers met honden die in linie en opzettelijk veel lawaai makend door het bos trekken, als tijdens de loerjacht.' Je vindt ze op schijnbaar willekeurige plekken in jachtgebieden.
Op en rond de bouwsels cijfers, letters en andere tekens in allerlei kleuren.
De Knokse fotograaf Servaas Van Belle vond ze op talloze plekken in de Ardeense bossen. 'Jacht en tekens: die combinatie is de eerste kunstuiting van de mens, zo'n 30.000 jaar geleden. Je kan onze bossen dus beschouwen als een hedendaagse galerij, een moderne versie van Lascaux.Vrij toegankelijk.'
foto's : Servaas Van Belle
Back to Top