IMAGES AND TEXT by Servaas Van Belle
PAS OP VOOR DE KANAALRAT

"Het wordt vanavond oppassen voor een kanaalrat."
Ik moest even goed luisteren toen ik het woord op de radio hoorde. Kwam het uit burgemeester Leopold Lippens zijn mond ik dacht dat het over meeuwen ging. Maar neen, het is een kleine, venijnige depressie die zich boven de Noordzee razendsnel ontwikkelt en toeslaat. Tot enkele jaren geleden was ze onzichtbaar op de rader. Dat plotse opduiken, het onzichtbare voortsluipen en al eens een dodelijke afloop zorgden voor zijn opvallende naam. Schrap zetten dus voor rukwinden tegen de 100km/h en hevige regen.
Toegegeven, een regenjas had ik die avond niet nodig en aan zee werd ik ook niet gezandstraald, maar het schouwspel was des te boeiender.
Bombastische wolkenformaties. Nietige scheepjes.
Liever aan wal dan aan boord, me dunkt.


WATCH OUT FOR THE CHANNEL RAT

“Watch out for a channel rat tonight."
I had to listen carefully when I heard these words on the radio. Did it come out of Mayor Leopold Lippens' mouth I thought they talked about seagulls.
But no, it's a small, vicious depression developing and striking at lightning speed over the North Sea. Until a few years ago, it was invisible on the cog. 
That sudden appearance, the invisible creeping on and already one fatality made for its striking name. So brace yourself for gusts close to 100km/h and heavy rain.
Admittedly, I did not need a mackintosh that evening, nor was I sandblasted by the sea, but the spectacle was all the more captivating.
Bombastic cloud formations. Sneering little ships.
Rather ashore than on board, methinks.

Back to Top