IMAGES AND TEXT by Servaas Van Belle
KOMPAS NAAR MEKKA

Veel dichter bij de essentie kan je niet komen. Een deurgat, vier muren en de gebedsnis die de gebedsrichting aangeeft, de 'qibla'.
Meer is er niet nodig om vrome moslims een bidplaats aan te bieden.
In Senegal worden ze 'Jakka' genoemd, wat zoveel wil zeggen als 'kleine moskee'. Ze bevinden zich vlak bij de weg, gebouwd voor mensen die onderweg zijn. En in de periode rond het Offerfeest zijn dat er heel wat.
De Jakka creëert niet alleen een ruimte, ze biedt ook de zekerheid dat men zich naar Mekka richt. Sommige exemplaren zijn gebouwd waar een invloedrijke geestelijke ooit heeft gebeden of waar iemand de eerste centen van zijn fortuin heeft verdiend. Ze zijn vervaardigd van beton en bekleed met kleurrijke faiences, leem of lagen verf waarvan vaak nog weinig overblijft. Soms volstaat een simpele witte streep als muur. Als om de essentie nog wat meer in de verf te zetten.


COMPASS TO MECCA

You can't get much closer to the essentials. A doorway, four walls and the prayer niche that indicates the direction of prayer, the 'qibla'.
That is all it takes to offer devout Muslims a place of prayer. In Senegal, they are called 'Jakka', which means as much as 'small mosque'. 
They are located near the road, built for people on the move. And in the period around the Feast of Sacrifice, there are a lot of them.
The Jakka not only creates a space, it also provides the security of facing Mecca. Some are built where an influential cleric once prayed or where someone made the first pennies of his fortune. They are made of concrete and covered with colourful faiences, loam or layers of paint of which often little remains. Sometimes a simple white stripe suffices as a wall.
As if to highlight the essence a little more.Back to Top