IMAGES AND TEXT by Servaas Van Belle
ZOALS DE BOOM VALT, BLIJFT HIJ LIGGEN

Vandaag, 21 maart, is de Internationale Dag van het Bos. Dat besliste de VN eind 2012. Een derde van onze landmassa bestaat uit bossen. Voorlopig toch, want jaarlijks wordt er zo'n 13 miljoen hectare gekapt. In tijden van terreur en polarisatie, klimaatdoelen en ontploffende granaten is het bos nochtans een ideaal onderduikadres om even te ontsnappen aan de waan van de dag. De perfecte omgeving om wat extra zuurstof door de hersenen te jagen. Maar ook hier, in de Ardense bossen, vielen slachtoffers. Geen houtkap of een nieuw Duits offensief, maar een flinke storm die onlangs stevig aan de boom kwam schudden. Met de lente in het vooruitzicht even een frisse wind door de bossen jagen, zal moeder natuur gedacht hebben. Alsof ze voor hun jaarlijkse feestdag alleen de stevigste binken rechtop wou zien. Als gevallen soldaten rusten bomen en kruinen op de grond.
Wie de mens niet hindert, zal daar blijven liggen. Berustend in het lot.

AS THE TREE FALLS, IT STAYS DOWN

Today, 21 March, is the International Day of the Forest. This was decided by the UN at the end of 2012. A third of our land mass is made up of forests. For now, anyway, as some 13 million hectares are cut down every year. However, in times of terror and polarisation, climate targets and exploding shells, the forest is an ideal hiding place to escape the delusion of the day. The perfect environment to rush some extra oxygen through the brain.
But here too, in the Ardennes forests, there were casualties. Not logging or a new German offensive, but a hefty storm that recently came to firmly shake the tree. With spring approaching, let's give the forests a breath of fresh air, Mother Nature must have thought. As if, for their annual holiday, she wanted to see only the sturdiest binks upright. Like fallen soldiers, trees and crowns rest on the ground. Those that do not bother humans will remain there. Resting in destiny.

Back to Top