IMAGES AND TEXT by Servaas Van Belle
PROVINCIALE PARELS

De winterstop voor de heren voetballers zit erop. Vrijdag beginnen de grote jongens er opnieuw aan, in de provinciale afdelingen ging de bal afgelopen weekend alweer aan het rollen. Dat gebeurde vaak tussen prachtige decorstukken. Een gekunstelde viploge, op de schouders gedragen door
dug-outs. Tribunes voor anderhalve man en een paardenkop die door de week als voederplaats voor dieren zouden kunnen dienen.
Minuscule loketten aan de rand, op een zucht van de cornervlag, opgetrokken uit steen of betonplaten, veelal met afbladderende verf en woekerend mos. Misschien moeten Bart Verhaeghe en co. de provinciale velden maar eens afrijden, om zich voor het nieuwe Jan Breydel te laten inspireren door de soms sculpturale pareltjes.
​​​​​​​
PROVINCIAL PEARLS

The winter break for men's footballers is over. Friday the big boys start it all over again, in the provincial divisions the ball was already rolling last weekend. This often happened among beautiful set pieces. A contrived viploge, carried on the shoulders by dugouts. Grandstands for one-and-a-half men and a horse's head that could serve as a feeding ground for animals during the week. Minuscule counters on the perimeter, a sigh from the corner flag, constructed of stone or concrete slabs, mostly with peeling paint and rampant moss. Perhaps Bart Verhaeghe and co. should drive down the provincial pitches, to be inspired by the sometimes sculptural gems for the new Jan Breydel football stadium in Bruges.


Back to Top