IMAGES AND TEXT by Servaas Van Belle
LANDSCHAPSPALET

Wie onlangs in Haspengouw de bloesems bewonderde of de schade van de nachtvorst ging opmeten, heeft ze zeker gezien. Als onneem­bare burchten prijken ze in het landschap. Paloxen. Zo heten de robuuste kisten waarin het fruit tijdens de oogst wordt verzameld en getransporteerd. Zodra hun taak vervuld is, worden ze op sommige plaatsen weer opeengestapeld in afwachting van de volgende oogst. Gigantische bouwwerken van vaak honderden palletkisten. Met hun getaande huid sluiten ze naadloos bij de omgeving aan. Elke tint uit het decor opgezogen. Als een kleurenkaart van het landschap. ­Veelal zijn het nog houten kisten, maar her en der sluipen plastic indringers binnen. Spijtig.
Al zal de fruitboer daar momenteel niet van wakker liggen.


LANDSCAPE PALETTE

Anyone who recently admired the blossoms in Haspengouw or went to measure the damage from the night frost has certainly seen them. Like impregnable fortresses, they adorn the landscape. Paloxes. This is the name of the sturdy boxes in which the fruit is collected and transported during the harvest. Once their task is done, in some places they are piled up again waiting for the next harvest. Gigantic structures of often hundreds of pallet crates. With their tanned skin, they blend seamlessly with their surroundings. Soaking up every hue from the scenery. Like a colour map of the landscape. Many of them are still wooden crates, but here and there plastic intruders sneak in. Too bad.
Although the fruit farmer won't lose any sleep over that at the moment. 
Back to Top