IMAGES AND TEXT by Servaas Van Belle
MONT SAINT-CÉZANNE

179 jaar geleden werd in Aix-en-Provence Paul Cézanne geboren. De vader van de moderne kunst, aldus Picasso. 19 januari 1839 is daarom misschien ook wel de geboortedag van de zoektocht naar volledige abstractie. Een barre tocht aan de voet van de Mont Sainte-Victoire waarin de berg een steeds prominentere rol krijgt. Van figurant tot hoofdrolspeler. Maar liefst 87 keer schildert Cézanne ‘zijn berg’. Steeds abstracter, en toch dichter bij de essentie. In de schoot van de Sainte-Victoire ontkiemt het kubisme. 
Picasso was er zo door bezeten dat hij aan de andere kant van de berg een kasteel kocht. Niet om de berg te schilderen, want die was volgens hem geestelijk eigendom van Cézanne. Nee, hij trad zo letterlijk in de voetsporen van ‘zijn vader’. 
Vandaag liggen vader en zoon op slechts 12km van elkaar begraven. Een graf met zicht op een hoeksteen van de moderne kunst, de Mont Sainte-Victoire. 
​​​​​​​


179 years ago, Paul Cézanne was born in Aix-en-Provence. The father of modern art, according to Picasso. 19 January 1839 is therefore perhaps also the birthday of the quest for complete abstraction. A harsh journey at the foot of Mont Sainte-Victoire in which the mountain takes on an increasingly prominent role. From a supporting role to a protagonist. No fewer than 87 times, Cézanne paints 'his mountain'. Increasingly abstract, yet closer to the essence.
Cubism germinated in the lap of the Sainte-Victoire. 
Picasso was so possessed by it that he bought a castle on the other side of the mountain. Not to paint the mountain, because he believed it was the spiritual property of Cézanne. No, he thus literally followed in the footsteps of 'his father'. 
Today, father and son are buried just 12km apart. A grave overlooking a cornerstone of modern art, Mont Sainte-Victoire. 
Back to Top