NIGHTWALKS

Servaas Van Belle fotografeert het liefst zaken die niet tegen hem praten. Hij geeft de voorkeur aan een solitaire zoektocht naar interessante vormen, objecten en kleuren in het landschap. Naar sculpturen met een verhaal. Naar landschappen met een uitdagend karakter. Hij noemt zichzelf geen ‘veelschieter’. Alsof hij bang is de sluiterknop onnodig te vermoeien.
Maar bij deze reeks avondwandelingen leidt die knop een drukker bestaan. Er wordt regelmatiger gevuurd.
Bevrijd van scherpte. Welgemikt in de roos van het toeval.
De beweging omarmend in het gedoofde daglicht.
Weloverwogen. Niet toevallig.
NIGHTWALKS
Servaas Van Belle prefers to photograph things that do not talk to him.
He prefers a solitary search for interesting shapes, objects and colours in the landscape. He search for sculptures with a story. Landscapes with a challenging character. He does not call himself a 'polyphotographer'. As if he is afraid of tiring the shutter button unnecessarily.

But in this series of evening walks, that button leads a busier existence.
There is more regular firing.
Freed of sharpness. Well-aimed in the rose of chance.
Embracing the movement in the extinguished daylight.
Deliberate. Not accidental.
Back to Top