IMAGES AND TEXT by Servaas Van Belle
KNEISTISTAN

Neen, geen verafgelegen onherbergzaam gebied diep verscholen in de bevroren steppe of Antarctisch onderzoekscentrum op de Zuidpool.
Geen vleesetende predatoren die om de hoek loeren.
Geen risico op gangreen.
Het grootste gevaar bestond uit striemende sneeuwvlokken en een stilzwijgende meeuw. Maar wie gisterenochtend op het strand liep waande zich toch even ver van huis. Ongestoord.
Geen silhouet van mens of dier. De horizon amper een schim.
Getik van vlokken op de regenjas als soundtrack. 
Menigen wreven zich al in de handjes voor de nakende lente, maar Moeder Natuur stak nog even haar middelvinger op.
Heerlijk.  
Terwijl in Knokke een plastische ingreep van het strand plaatsvindt ligt de Heistse vlakte er onaangeroerd bij. Het strand is er breed genoeg. Onder een wit laken strekte die zich honderden meters uit.
Nog even veilig opgeborgen.
Over exact een week is de mens terug aan de beurt en gaat de jaarlijkse landing van start. Dan verschijnen lange rijen strandcabines. Vastberaden om maandenlang de horizon te commercialiseren.
Maar gisteren mocht de ultieme leegte nog even hoogtij vieren.
​​​​​​​
KNEISTISTAN

No, this is not a remote inhospitable area deep hidden in the frozen steppe or an Antarctic research center at the South Pole.
No carnivorous predators lurking around the corner.
No risk of gangrene.
The main danger consisted of swirling snowflakes and a taciturn seagull. But those who walked on the beach this morning still felt as far from home. Undisturbed.
No silhouette of man or animal. The horizon barely a shadow.
Tapping of flakes on the raincoat as a soundtrack.
Many were already rubbing their hands together for the imminent arrival of spring, but Mother Nature gave them the finger.
Cool!
While plastic surgery of the beach is taking place a few kilometers away, the plain here lies untouched. The beach is wide enough. Under a white sheet, it stretched for hundreds of meters before touching the sea.
Still safely stored away.
In exactly one week it will be man's turn again and the annual landing will begin. Then long lines of beach cabins will appear. Determined to commercialize the horizon for months.
But yesterday the ultimate emptiness was allowed to reign supreme.
​​​​​​​
Back to Top