IMAGES AND TEXT by Servaas Van Belle
HEISTSE SPROT

In Heist-aan-Zee is carnaval onlosmakelijk verbonden met de visserij. Sinds vele generaties is het dan ook een traditie om op de maandag van Carnaval gratis sprot aan te bieden. A volonté. Flink gezouten, want daar krijgt men dorst van. In de jaren zestig kwam de traditie op de helling te staan maar die werd toen nieuw leven ingeblazen met het oprichten van de Heistse Visbakkers. Ex-vissers en vissersvrouwen die weten hoe je vis bakt.
Inmiddels is 'sprotjes maandag' voor vele Heistenaars de favoriete avond.
"Ga je sprotten ?"
Of hoe een vis een werkwoord werd.
​​​​​​​
SPRA(R)T(Y)

In Heist-aan-Zee (Belgium), Carnival is inextricably linked to fishing. For many generations, it has therefore been a tradition to offer free sprat on the Monday of Carnival. All you can eat. Firmly salted, because that makes one thirsty. In the 1960s the tradition was threatened but then revived with the founding of the Heistse Visbakkers (local fish bakers). Ex-fishermen and fisherwomen who know how to fry fish. Meanwhile, 'sprat Monday' is the favorite night for many Heistians.
"Are you going to sprat?"
Or how a fish became a verb.

Back to Top