IMAGES AND TEXT by Servaas Van Belle
DE AFTOCHT

De zomer is al even achter de rug. Nog een handvol mooie dagen misschien vooraleer het leven zich definitief naar binnen keert. In Knokke-Heist is momenteel een heuse 'herfstschoonmaak' aan de gang. Er wordt verzameld, gerangschikt en gegraven. Nog een tiental dagen heeft men om de kleine nederzettingen van het strand te halen en op te bergen, ruim een halfjaar nadat ze hier werden opgericht (DS 28 maart). Cabines worden gedemonteerd, samengebonden en in afwachting van transport op de vlakte gedropt. Omheiningen, de voormalige grenzen, gaan tegen de vlakte. Zeiltjes worden verlucht en her en der staat een eenzame cabine nog op wacht.
Het doet denken aan een legerbasis die na de nederlaag het bezette land moet verlaten. Inpakken. Auto's rijden af en aan.
De aftocht is begonnen.
Geen 'plage payante' of dikke rijen strandcabines meer die ons de weg versperren en 's werelds mooiste horizontale lijn in stukken knippen.
De horizon is weldra weer van ons.


THE RETREAT

Summer has been over for a while. Another handful of beautiful days perhaps before life turns inwards for good. In Knokke-Heist, a real 'autumn clean-up' is currently under way. People are collecting, arranging and digging.
About 10 more days are left to remove and store the small settlements from the beach, more than six months after they were erected here (DS 28 March). Cabins are dismantled, tied together and dropped on the plain awaiting transport
Enclosures, the former boundaries, go up against the plain. Tarpaulins are ventilated and here and there a lone cabin still stands guard. It is reminiscent of an army base having to leave the occupied country after defeat.
Packing up. 
Cars drive off and on.
The retreat has begun.
No more 'plage payante' or thick rows of beach cabins blocking our way and cutting up the world's most beautiful horizontal line. The horizon will soon be ours again.

Back to Top